Науковцi враженi властивостями цiєї карпатської рослини

Експрес
Науковцi враженi властивостями цiєї карпатської рослини
Про те, що родiола -- надзвичайно корисна, нашi пращури знали здавна. Вiдвар золотого кореня (ще одна її назва)
допомагав при багатьох проблемах зi здоров'ям, та найбiльше його шанували чоловiки -- бо змiцнював їхню статеву силу, пише газета "Експрес".
Тож проаналiзувати вплив родiоли на живий органiзм вирiшили науковцi Прикарпатського нацiонального унiверситету. Вони три роки спостерiгали, якi змiни викликають активнi речовини золотого кореня в органiзмi. Результат їх вразив!
-- Ця трав'яниста рослина родини товстолистих може продовжити життя на 15%, -- стверджує Володимир Лущак, доктор бiологiчних наук, завiдувач кафедри бiохiмiї i бiотехнологiї Прикарпатського нацiонального унiверситету.
-- На основi чого ви зробили такий висновок?
-- Ми вирiшили перевiрити кориснi властивостi активних речовин родiоли на плодових мушках дрозофiлах. Це популярний модельний органiзм, процес старiння якого вiдбувається подiбно до процесу старiння людини. Дрозофiла в середньому живе 70 днiв, людина -- 70 рокiв. Тобто один день життя дрозофiли вiдповiдає одному року життя людини.
Додаючи до рацiону пiддослiдних дрозофiл порошок кореневища родiоли, ми спостерiгали, як змiнюється м'язова, рухова, репродуктивна активнiсть цих комах.
-- Цiкаво!
-- Так, результат вразив: дрозофiли з вiком вiдносно повiльно втрачали активнiсть, демонстрували стiйкiсть до стресiв, до дiї рiзноманiтних токсикантiв, мали пiдвищену плодючiсть. Оптимальна концентрацiя родiоли збiльшувала продуктивнiсть життя комах на 15 (!) вiдсоткiв. Це означає, що людина, "запрограмована" природою на 70 рокiв життя, умовно кажучи, могла б прожити понад 80 рокiв. Причому це були б роки повноцiнного, активного життя. А от передозування провокувало в комах токсичний ефект.
-- То, виходить, якщо пити настоянку родiоли, яка продається без рецепта, i дотримуватись дозування, можна стати довгожителем?
-- Ця рослина справдi вiдома як адаптоген, -- розповiла Олена Решетник, сiмейна лiкарка вищої категорiї, знавець народної медицини. -- Активнi речовини настоянки кореня родiоли пiдтримують iмунну систему, пiдвищують фiзичну витривалiсть, допомагають органiзму адаптуватися до несприятливих погодних чи стресових умов. Однак родiолу не можна вживати при високому артерiальному тиску, при пiдвищенiй збудливостi, гарячцi. Не рекомендують її й людям з розвиненим атеросклерозом, важкою серцево-судинною патологiєю. Тому що активнi речовини золотого кореня можуть спровокувати посилення негативних симптомiв. Тож перед вживанням цiєї настоянки слiд обов'язково проконсультуватися з лiкарем, щодо дозування в тому числi.
Iрина КОНТОРСЬКИХ