Майже кожен другий дорослий українець страждає вiд гiпертонiї

Експрес
Майже кожен другий дорослий українець страждає вiд гiпертонiї

А ще тисячi людей навiть не пiдозрюють, що мають цю хворобу, адже не знають свого робочого тиску, бо не вимірюють. А також не орієнтуються у тому, якою є норма тиску, а що вже вважається гіпертонією.

Що ж таке пiдвищений тиск?

-- Ще донедавна нормою артерiального тиску, прийнятою у свiтi, була позначка 120 на 80 мiлiметрiв ртутного стовпчику. А тепер, за даними ВООЗ, нормальним може вважатися тиск до позначки 140 на 90 мiлiметрiв, -- пояснює Ірина Смирнова, професор, провідний науковий співробітник Інституту кардіології ім.М.Д.Стражеска. -- Верхня позначка вказує на тиск кровi на судини пiд час удару серця, нижня -- на тиск кровi мiж ударами.

Крiм того, iснує певна закономiрнiсть залежностi тиску вiд вiку. Так, у молодих людей тиск у середньому становить 100-120 на 70-80, а у людей 50-рiчного вiку нормальним є вже тиск 140 на 90. На м'яку гiпертонiю вказує тиск 150 на 100, на помiрну -- 160-180 на 100-110, а на важку -- понад 180 на 110 i бiльше. Є ще поняття iзольованої систолiчної гiпертонiї, коли верхнiй показник перевищує 140, а нижнiй -- менший за 90.

-- А якщо у людини тиск, навпаки, менший -- скажiмо, 100 на 60, але при цьому вiн себе чудово почуває...

-- Це означає, що для неї це -- нормальний, робочий тиск. Таку людину навiть не вiдносять до гiпотонiкiв. Про гiпотонiю можна говорити, коли верхнiй тиск нiжчий за позначку 60.

Загалом, артерiальний тиск -- один з найважливiших показникiв функцiонування органiзму, тому кожнiй людинi необхiдно знати свiй робочий тиск. Тому тонометр повинен бути таки самим звичайним предметом домашньої аптечки, як, скажiмо, термометр.

-- А якщо буде виявлено підвищення тиску?

-- Першим кроком до нормалiзацiї тиску є немедикаментозне лiкування, тобто кардинальна змiна способу життя людини. Найперше, що вам порадить лiкар, це дiєта iз зниженою кiлькiстю жирiв та вуглеводiв, зниження надлишкової маси тiла (це впливає на рiвень холестерину, а отже, сповiльнює розвиток атеросклерозу судин), фiзичне навантаження, вiдмова вiд шкiдливих звичок, вiдмова вiд кави та мiцного чаю як джерела кофеїну. Скажiмо, втрата зайвих п'яти кiлограм знизить верхнiй тиск на 5,5 мiлiметри, а нижнiй -- на 2-4. Підвищення тиску є сигналом про те, що вам необхідно змінити стиль життя.