Патріот Донбасу

«Патріот Донбасу» - новини Донбасу та всієї України. Неполітичне друковане видання

https://donpatriot.news

Президент запровадив нову відзнаку «За оборону України».

Володимир Зеленськиий підписав Указ №559/2022 про відзнаку Президента України «За оборону України».

Відповідно до пункту 25 частини першої статті 106 Конституції України, статей 4 і 12 Закону України «Про державні нагороди України» постановляю :

1. Установити відзнаку Президента України «За оборону України».

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про відзнаку Президента України «За оборону України»;

Малюнки відзнаки Президента України «За оборону України»;

Зразки бланків Диплома до відзнаки Президента України «За оборону України».

3. Нагородити відзнакою Президента України «За оборону України»:

  • військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, співробітників розвідувальних органів, прокурорів, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, кримінально-виконавчої служби, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, посадових осіб митних органів, працівників Служби судової охорони, членів добровольчих формувань територіальних громад, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, у здійсненні заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України;
  • працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які залучалися безпосередньо до виконання завдань із забезпечення здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, виявили при цьому самовідданість та зробили значний особистий внесок у зміцнення оборони України;
  • осіб, які здійснювали волонтерську діяльність або іншим чином активно сприяли виконанню завдань, пов’язаних із забезпеченням здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України.

4. Кабінету Міністрів України разом із Державним управлінням справами забезпечити за участю Національного банку України виготовлення відзнаки Президента України «За оборону України», бланків дипломів та футлярів до неї та вирішити в установленому порядку питання щодо фінансового забезпечення відповідних заходів.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

5 серпня 2022 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 5 серпня 2022 року № 559/2022

ПОЛОЖЕННЯ

про відзнаку Президента України

«За оборону України»

1. Відзнакою Президента України «За оборону України» (далі – відзнака) нагороджуються особи з числа:

  1. військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, співробітників розвідувальних органів, прокурорів, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, кримінально-виконавчої служби, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, посадових осіб митних органів, працівників Служби судової охорони, членів добровольчих формувань територіальних громад, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, у здійсненні заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України;
  2. працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які залучалися безпосередньо до виконання завдань із забезпечення здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, виявили при цьому самовідданість та зробили значний особистий внесок у зміцнення оборони України;
  3. осіб, які здійснювали волонтерську діяльність або іншим чином активно сприяли виконанню завдань, пов’язаних із забезпечення здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України.

2. Відзнакою можуть бути нагороджені громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

Нагородження відзнакою може бути проведено посмертно.

3. Відзнака виготовляється зі сплавів міді з гальванічним покриттям і має форму круга діаметром 35 мм.

На лицьовому боці відзнаки зображено малий Державний Герб України на тлі хреста, утвореного чотирма схрещеними мечами, два з яких спрямовані вістрями догори й донизу по вертикалі, інші два – вістрями праворуч та ліворуч по горизонталі. По діагоналях виділені кутові сегменти зі скошеними краями.

На зворотному боці відзнаки напис у три рядки: «ЗА ОБОРОНУ УКРАЇНИ».

Усі зображення і напис рельєфні.

Відзнака має випуклий бортик з обох боків.

За допомогою вушка відзнака з’єднується з металевою рамкою. Через рамку пропущена стрічка, складена вдвоє. На зворотному боці стрічки у верхній частині – пристрій для фіксації кінців стрічки та кріплення до одягу. Розмір стрічки у складеному вигляді – 42 х 28 мм.

Відзнака для нагородження осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 1 цього Положення, – кольору жовтого металу з ефектом патинування; стрічка відзнаки шовкова муарова з поздовжніми смужками: по центру бордового кольору шириною 8 мм, по боках темно-зеленого кольору шириною 10 мм.

Відзнака для нагородження осіб, зазначених у підпунктах 2 і 3 пункту 1 цього Положення, – кольору білого металу з ефектом патинування; стрічка відзнаки шовкова муарова з поздовжніми смужками по центру бордового кольору шириною 8 мм, по боках сірого кольору шириною 10 мм.

Планка відзнаки – прямокутна металева пластинка, обтягнута відповідною стрічкою. Розмір планки: висота – 12 мм, ширина – 28 мм.

Значок-розетка відзнаки виготовляється з латуні і має вигляд диска діаметром 12 мм з трьома концентричними колами, покритими емалями, що відтворюють кольори відповідної стрічки. На зворотному боці значка-розетки – пристрій для прикріплення до одягу.

4. Вручення відзнаки провадиться в урочистій обстановці Президентом України або від його імені керівниками центральних органів виконавчої влади, державних органів, що здійснюють керівництво утвореними відповідно до законів військовими формуваннями, керівниками інших державних органів, головами обласних, Київської міської державних адміністрацій, керівниками військових адміністрацій (у разі їх утворення), керівниками закордонних дипломатичних установ України.

5. Вручення відзнаки здійснюється згідно зі списком осіб, представлених до нагородження відзнакою Президента України «За оборону України» (далі – список), який складається та затверджується:

1) стосовно осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 1 цього Положення, – відповідними центральними органами виконавчої влади, державними органами, що здійснюють керівництво утвореними відповідно до законів військовими формуваннями, іншими державними органами.

Підставою для включення до списку осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 1 цього Положення, є документи, видані командирами військових частин, начальниками органів та підрозділів, які засвідчують безпосередню участь особи у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, у здійсненні заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України;

2) стосовно осіб, зазначених у пунктах 2 і 3 цього Положення, – відповідними центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, обласними державними адміністраціями.

Підставою для включення до списку осіб, зазначених у підпунктах 2 і 3 пункту 1 цього Положення, є документи, видані місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій, які засвідчують безпосереднє залучення особи до виконання завдань із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, самовідданість та значний особистий внесок у зміцнення оборони України, а для осіб, що здійснювали волонтерську діяльність, – також документи, видані командирами військових частин.

Список має містити такі відомості про особу: прізвище, ім’я та по батькові; місце проживання; назву, дату й номер документа, на підставі якого особу включено до списку. Список та документи, на підставі яких осіб включено до нього, зберігаються в органі, який його склав та затвердив.

Відповідальними за достовірність у документах даних, на підставі яких особу включено до списку, є командири військових частин, начальники органів та підрозділів, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій.

6. Особі, нагородженій відзнакою, разом із відзнакою вручається відповідний диплом встановленого зразка формату А4.

7. Про вручення відзнаки та диплома до неї відповідно до Порядку представлення до нагородження та вручення державних нагород України, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого 2003 року № 138/2003, складається Протокол вручення державних нагород України за встановленою формою.

Протокол зберігається органом, який проводив вручення.

8. Відзнаку носять на грудях зліва і за наявності в особи інших державних нагород України розміщують після відзнак Президента України «За участь в антитерористичній операції» або «За гуманітарну участь в антитерористичній операції». Замість відзнаки нагороджений може носити планку (на форменому одязі), мініатюру (на цивільному та форменому одязі) або значок-розетку (на повсякденному цивільному одязі). Планку або мініатюру носять на грудях зліва і розміщують у такій самій послідовності. Значок-розетку носять на грудях зліва.

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 5 серпня 2022 року № 559/2022

МАЛЮНКИ

відзнаки Президента України «За оборону України»

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 5 серпня 2022 року № 559/2022

ЗРАЗКИ

бланків Диплома до відзнаки Президента України

«За оборону України»

Останні новини
Контрдиверсійні заходи у Миколаєві: стало відомо про результати.

Контрдиверсійні заходи у Миколаєві: стало відомо про результати.

Близько 20 проваджень зареєстровано у Миколаєві за підсумками контрдиверсійних рейів. Про це повідомили у Оперативному командуванні «Південь». «Результати контрдиверсійних заходів, що були проведені в посиленому режимі контролю п...

Патріот Донбасу

Марафон НЕЗЛАМНА КРАЇНА. 167 день – 09.08

Марафон НЕЗЛАМНА КРАЇНА. 167 день – 09.08

Друзі! Наші журналісти ризикують, щоб ви і весь світ дізналися правду про звірства російської "армії" в Україні. Відкрито збір для журналістів, які працюють на передовій. На фронт їдемо також з гостинцями для ЗСУ - усе завдяки вам! Підтримати можн...

Іграшки проти росіян: як родина із Херсона робила іграшки і потайки влаштовували майстер-класи.

Іграшки проти росіян: як родина із Херсона робила іграшки і потайки влаштовували майстер-класи.

Іграшки – проти російської навали. Щоб захистити свідомість від постійного тиску «русского мира», українська родина з тимчасово окупованої території Херсонщини занурилася у творчість. Самі робили іграшки і потайки влаштовували майстер-класи для ус...

Русні має бути страшно! Dauntless Sea Ark від США допомагає ЗСУ.

Русні має бути страшно! Dauntless Sea Ark від США допомагає ЗСУ.

В російсько-українській війні річковий транспорт - це один із найголовніших аспектів, призначених для захисту прибережних зон. В Україні немає потужного флоту, але ситуацію тут частково можуть вирішити катери. В нашій державі є багато водних шляхі...

Працює на США? як простий кацап зруйнував літак путіна.

Працює на США? як простий кацап зруйнував літак путіна.

9 травня у москвабаді мав відбутися повітряний парад. Проте замість реву двигунів над красною площею лунав лише плач путіна. Офіційна причина відміни параду - погана погода. Вона і дійсно видалася ніяка для діда. А точніше для його летючого фюрерб...

Чем обьяснить агрессивность России 290722

Чем обьяснить агрессивность России 290722

Doctor Faust2

Війна доводить: усяким змінам є своя ціна -  Покальчук.

Війна доводить: усяким змінам є своя ціна - Покальчук.

Завищені очікування від того, що буде після війни – чи може бути в суспільстві консенсус розуміння, ЩО ТАКЕ ПЕРЕМОГА для нас? А якою ми хочемо бачити Україну після війни? Українці зміняться, беззаперечно, але чи будуть нарешті вивчені уроки і чи н...