Вихід є: як розробити антикризовий бізнес-план

Локдаун в Україні поки триватиме до 24 січня. Для багатьох комерційних компаній це знову виклик і необхідність тримати удар. Отже, план «Б» стане в пригоді будь-якому бізнесу . Як його розробити й на що звертати увагу в кризовий період, розповіла Mind керуюча партнерка Pro Capital Investment, директорка Business Clinic KNEU The Next Антоніна Кутова .

Якщо сьогодні ви хочете залишитися на плаву, у вашої компанії має бути план «Б». Наше рятувальне коло – це антикризовий бізнес-план, який передбачає стратегічні й тактичні дії в умовах турбулентності економіки та різкого падіння попиту. І доки ми не розуміємо, як довго продовжуватиметься спад і коли почнеться відновлення, треба вжити ефективних заходів із захисту свого бізнесу.

Що вам дасть антикризовий бізнес-план?

 • Ви побачите загальний стан бізнесу.
 • Зможете визначити основні фінансові ризики, оптимізувати оподаткування і стратегію фінансування.
 • Це допоможе скоротити заборгованості та витрати основної діяльності.
 • Оцінити стійкість і ліквідність бізнесу.
 • Наразі – це головний інструмент для керівників підприємств і власників бізнесу для ухвалення ефективних і професійних рішень, які допоможуть вивести підприємство з кризи.
 • Антикризовий бізнес-план усебічно показує як організаційно-виробничий, так і фінансовий бік підприємства.

З чого розпочати?

Передусім із діагностики, яка покаже справжню картину в компанії. Після цього має бути складений звіт, де викладені основні факти й тенденції, які потрібні для постановки мети та розроблення стратегії виходу підприємства з кризи й оперативних рішень для менеджменту.

Ефективність результату залежатиме від того, наскільки чітко та вчасно будуть сформовані цілі. Важливо пам'ятати, що вони мають бути реальними й досяжними.

Головною особливістю антикризового бізнес-планування є його короткостроковість. Це не означає, що антикризове бізнес-планування не може бути довгостроковим, проте його доведеться переглядати частіше.

Тому бажано складати план на мінімальний період, аналізувати щомісячно досягнуті цілі й коригувати завдання зважаючи на результати і стан ринку. При цьому реалізація загальної стратегії розподіляється на декілька етапів, але залишається постійною, а проміжні плани та цілі коригуються.

Часто в дискусіях обговорюється доцільність бізнес-планування в умовах нестійкої української економіки й бізнес-середовища, що зміняються. Але саме в такий час треба вміти правильно планувати свій бізнес.

Головна перевага антикризового планування полягає в можливості регулювання й коригування дій для утримання компанії на заданому стратегічному й плановому курсі.

Порівнюючи фактичні показники із запланованими, ми бачимо сигнали відхилення, які допомагають діагностувати поточні проблеми.

Сформулювавши стратегічні та оперативні цілі, виявивши болючі точки, можна складати антикризовий бізнес-план.

Структура плану

Такий бізнес-план повинен мати наступну структуру й основні пункти:

 • Резюме . Основні положення плану в узагальненому вигляді: опис причин, що призвели до кризової ситуації, опис антикризових заходів, а також основні пропозиції щодо виведення підприємства з кризи з обґрунтуванням перспективності дій. Цей пункт важливий для акціонерів і керівництва компанії для розуміння щодо доцільності заходів, що вживаються.
 • Цілі . Це завжди результати, яких повинна досягти компанія, щоб вийти з кризового становища. Такими цілями можуть бути: модернізація виробництва, диверсифікація самого бізнесу, продаж окремого напряму з метою розвитку напрямів, які залишилися, реорганізація операційних напрямів і організаційної структури, виведення нового продукту на ринок. Прописуючи цілі, варто відштовхуватися від можливостей і ресурсів підприємства, які дозволять досягти намічених планів. Визначивши стратегічну мету, позначте оперативні цілі за напрямами: менеджмент, фінанси, виробництво, маркетинг.
 • Позиція на ринку . Тут необхідний аналіз ринку, його опис і тенденції розвитку. Важливі такі показники, як ємкість ринку, опис основних гравців, їхні переваги та слабкі позиції щодо самого підприємства. Необхідно описати перспективи розвитку та запланованої частини на ринку, даючи характеристику пропонованої послуги або виробленого товару. Також у цьому розділі варто прописати чинне законодавство, яке поширюється на діяльність компанії.
 • Організаційний план і робота менеджменту. У цій частині, позначаються пропозиції щодо оптимізації структури управління компанією, розподіл ролей між управлінською командою, план взаємодії один з одним, обов'язки топменеджерів.
 • Персонал . Один з важливих пунктів, в якому представлені питання зміни штатного розкладу, оцінки персоналу, мотивація персоналу, порядок найму та звільнення співробітників і принципи оплати праці. Порядок найму нових співробітників загалом пов'язаний з антикризовими менеджерами вищої ланки або високопрофесійними фахівцями вузького профілю.
 • Фінансування . У цьому розділі слід подати розрахунок основних фінансових показників, аналіз запланованих грошових потоків, фінансова стійкість, наводиться аналіз платоспроможності підприємства. Всі ці дані допомагають сформувати фінансовий прогноз із різними варіантами «сценарію» – оптимістичний, реальний та найгірший варіант. Це дає можливість менеджерам і керівництву прийняти рішення доцільності залучення інвестицій або кредитів, прорахувати витрати й доходи.
 • Оцінка й аналіз ризиків. Інформація в цьому розділі повинна містити максимально повну інформацію про можливі ризики, пов'язані з наміченою стратегією, А також можливі шляхи усунення негативних наслідків.

Готовий антикризовий бізнес-план допомагає знайти правильний вектор розвитку підприємства та з мінімальними ризиками пройти період кризи.

Криза – це завжди виклик для компанії та її власників. Такий час вимагає здійснення постійного моніторингу ситуації бізнес-процесів і швидкого реагування. Введення антикризових інструментів управління допоможе зосередитися на головному – збереженні компанії як бізнесу. Не треба сподіватися на щастя, складайте ефективний план дій для порятунку свого бізнесу.

Must have по оптимізації бізнес-процесів для будь-якого підприємства

 1. Скорочення витрат

Скоротіть витрати на оплату оренди: перевезіть компанію в офіс меншого розміру або далі від центру. Організуйте для співробітників роботу на дому, якщо це можливо. Якщо у вас є інвестиційні програми, перегляньте їхні умови або зупиніть. Це стосується програм, ефективність від яких очікується не раніше, ніж через рік.

2. Бізнес-процеси

Можна скоротити витрати кожного відділу й кожного процесу, але розумніше подумати, від чого ви сьогодні можете повністю відмовитися. Зараз час нестандартних рішень, будьте гнучкими. Боріться зі своїми страхами. Не бійтеся, що співробітники вирішать, що в компанії справи зовсім кепські, якщо ви оптимізуєте процеси. Варто дохідливо й чесно пояснити, що ви робите та чому.

3. Безпека

Переведіть рахунки в надійні банки. Виходьте з припущення, що будь-який ваш постачальник може в будь-який момент збанкрутувати і вас навряд чи попередять заздалегідь. У вас має бути альтернативний варіант. Пам'ятайте, що ваші клієнти теж можуть зазнавати труднощів. Не займайте надто жорстку позицію щодо оплати. Під час кризи ваші клієнти підуть шукати того, хто запропонує більш м'які умови, і тут ви можете програти. Ваш колектив – це ваш золотий запас, який допоможе вистояти у важкі часи. Перевіряйте атмосферу в колективі, розмовляйте, питайте, вживіть заходи щодо збереженню ключових співробітників.

4. Клієнт

Якщо ваш ринок В2В – здзвонитеся з клієнтами. Домовтеся про зустріч і поспілкуйтеся, запитайте, що для клиєнтів важливо сьогодні. Що вони думають про ваш товар або послугу, чи є у них пропозиції або зауваження.
Якщо ваш ринок В2С – спробуйте попрацювати продавцем в магазині, що продає ваш товар. Ви дізнаєтеся про своїх покупців стільки, скільки вам ніхто не розповість. І вам не будуть потрібні місяці на проведення досліджень, щоб зрозуміти, що відбувається й чому змінюється поведінка покупців щодо вашого товару або послуги. Ви дізнаєтеся першим, і зумієте швидко відреагувати.

5. Цінність об'єднання

Вступайте в співробітництво. Особливо ефективні альянси з компаніями, у яких змінні витрати на клієнта малі в порівнянні з повними витратами. Подумайте, з якими компаніями і в чому ви можете об'єднатися, щоб зменшити загальні витрати та створити велику цінність для клієнтів.

6. Послуги та продукти

Криза – це час зниження купівельної спроможності. Однією з основних ваших цілей повинно бути збереження доступності товару для покупців в умовах зниження їхніх доходів.

Якщо ви надаєте послуги, спробуйте поділити їх на частини або етапи так, щоб загальну вартість розділити на кілька сум, кожна з яких буде невеликою. Припустимо, у вашій комерційній пропозиції загальна вартість – досить велика сума. В умовах кризи будь-яка велика сума погано діє на клієнта. Краще запропонувати кілька окремих послуг, у яких розподілена вартість загальної послуги.

7. Продажі

Попит на ринку може падати й падати, але ваше завдання – щоб продажі не впали саме у вашій компанії. І єдиний шлях – це краще продавати. Успішні інвестори вміють купувати, коли всі продають, і продавати, коли всі купують. У бізнесі вміння прораховувати й освоювати нестандартні бізнес-моделі є перевагою. Припустимо, все скорочують рекламні витрати, ви їх збільшуєте й у такий спосіб отримуєте перевагу перед конкурентами. Для клієнтів і споживачів важливо, що ви на плаву.

Вихід є! Будьте оптимістами, навіть якщо ви поки не бачите для цього ніяких приводів. Людям потрібна надія, особливо зараз. Дайте її своїм співробітникам, колегам, клієнтам. Варто пам'ятати, що економіка циклічна й за будь-якою кризою рано чи пізно буде підйом.

Mind.ua

«Mind.ua» - читайте актуальні новини економіки на сайті Mind.ua. Головні новини фінансів за сьогодні. Останні новини бізнесу. Свіжі новини валютного ринку. Новини стартапів та бізнес ідеї

https://mind.ua/

Новини по темі
Портніков розбив «слуг» за сліпу віру в того, хто збирається купувати газ у Роснєфті.

Портніков розбив «слуг» за сліпу віру в того, хто збирається купувати газ у Роснєфті.

У прямому ефірі депутатка від Голосу зачитала цитату Юрія Вітренка. У ній ідеться про перелік славнозвісних "незалежних російських компаній", звідки ТВО міністра енергетики пропонує купувати блакитне паливо, аби розблокувати ринок газу в Україні. ...

Водолази обстежують дно Чорного моря: як в Одесі готуються до Водохреща в умовах карантину.

Водолази обстежують дно Чорного моря: як в Одесі готуються до Водохреща в умовах карантину.

Безпечне занурення. В Одесі водолази почали обстежувати морське дно, аби під час святкування Водохреща ніхто не травмувався, адже на дні можна натрапити на іржаві металеві конструкції, сміття та різний непотріб. Крім того, рятувальники на трьох мі...

Посередник у купівлі вакцини від COVID-19 для України, Pro новини, 15 січня 2021.

Посередник у купівлі вакцини від COVID-19 для України, Pro новини, 15 січня 2021.

У випуску "Pro новини" за 15 січня – Україна буде закуповувати вакцини від COVID-19 через посередника. Ним стане міжнародна компанія Crown Agents. Однак ця послуга не буде безкоштовною, адже компанія забиратиме до 5% від суми контракту. Читати на ...

Як Путін намагається затягнути Україну в газовий зашморг.

Як Путін намагається затягнути Україну в газовий зашморг.

Ймовірною метою зустрічі радників "нормандської четвірки" 12 січня 2021 року в Берліні могло бути поновлення Україною купівлі російського газу. За деякими даними, значну частину часу там обговорювали саме це питання. 24 Канал онлайн – 24 Канал у F...

Газ – це зброя, яка посадить на гачок найпотужнішу економіку Європи.

Газ – це зброя, яка посадить на гачок найпотужнішу економіку Європи.

На заяву ТВО міністра енергетики Юрія Вітренка вже відреагували в експертних колах. Так, у прямому ефірі програми "ПОЛІТКЛУБ" на 5-му каналі директор Інституту соціально-економічної трансформації – Ілля Несходовський заявив: не може бути "незалежн...

1

«Ферзевий гамбіт» по-українськи: як українка Юлія Осьмак виграла міжнародний шаховий турнір.

«Ферзевий гамбіт» по-українськи: як українка Юлія Осьмак виграла міжнародний шаховий турнір.

Українська гросмейстерка Юлія Осьмак посіла перше місце на міжнародному турнірі з шахів для жінок. Змагання відбувалися в онлайн-режимі під егідою Федерації шахів Об’єднаних арабських еміратів. Перемога українці далася непросто, утім вона запевняє...