Нацбанк ухвалив монетарну політику: чого чекати українцям у 2022 році.

Постпандемічні тенденції мають присмак стрімкого інфляційного зростання, що змушує більшість Центральних банків переглянути свою монетарну політику. Європейський центробанк вперше з початку пандемії робить крок в напрямку посилення монетарної політики на тлі прискорення інфляції, яка в зоні євро стала рекордною за понад 10 років, а в Німеччині — майже за 50 років.

Американські підприємства очікують висхідну інфляцію, яка посилюється нестачею товарів і, ймовірно, позначатиметься на споживачах у багатьох регіонах, повідомляє ФРС США, що породжує досить активні дискусії в контексті згортання політики кількісного пом’якшення.

Посилення монетарної політики в Україні також є реакцією на висхідну інфляцію. Відтак нещодавно Рада Національного банку України ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2022 рік і середньострокову перспективу.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку. Новий документ базується на принципах, відповідно до яких будувалася монетарна політика Нацбанку з часу запровадження інфляційного таргетування. «Інфляційне таргетування довело свою ефективність, — зазначає Глава Нацбанку. – Незмінність інфляційної цілі та принципів монетарної політики сприятиме стабілізації інфляційних очікувань та посиленню ефективності монетарної трансмісії», – наголосив Кирило Шевченко.

Що буде особливого в монетарній політиці Нацбанку в наступному році та якій фундамент закладаються на середньострокову перспективу, нижче в наших матеріалах.

Пріоритети монетарної політики та нові орієнтири на кліматичні зміни й віртуальні валюти

Головними критеріями ефективності монетарної політики й надалі залишатимуться заякореність інфляційних очікувань на рівні цільового показника та відповідність фактичної інфляції її цільовим значенням у середньостроковій перспективі, зазначають у Нацбанку.

З огляду на необхідність розвитку валютного ринку, Нацбанк всіляко мінімізуватиме використання валютних інтервенцій. Також НБУ продовжуватиме валютну лібералізацію, кінцевою метою якої є перехід до вільного руху капіталу. Реалізація такої мети полегшить ведення бізнесу в країні та поліпшить її інвестиційний клімат, що є важливою передумовою для стійкого економічного зростання.

Варто зазначити, Основні засади доповнено новими розділами щодо політики Нацбанку у сфері обігу віртуальних активів, а також стосовно врахування в монетарній політиці кліматичних змін і принципів сталого фінансування.

Відтак вперше в дороговказі з грошово-кредитної політики підкреслено важливість розвитку екологічних, соціальних та управлінських аспектів. Вони сприятимуть стабільному становленню в Україні «зеленої» економіки за зразком провідних європейських країн, зазначають в НБУ.

Нацбанк у межах своєї компетенції сприятиме законодавчому регулюванню та функціонуванню ринку віртуальних активів, щоб нові інструменти узгоджувалися з необхідністю досягнення цілей із цінової та фінансової стабільності в Україні. Ці кроки є необхідними для забезпечення стійкого економічного зростання. Крім того, належну увагу регулятор приділятиме моніторингу та мінімізації ризиків, пов’язаних із поширенням криптоактивів та встановленню дієвих засобів контролю за обігом фінансових віртуальних активів, забезпечених валютними цінностями.

У Нацбанку на порядку денному також питання змін клімату та зменшення шкідливих викидів у атмосферу – регулятор докладатиме максимум зусиль для врахування під час ухвалення монетарних рішень екологічних, соціальних та управлінських аспектів. Це важливо, оскільки в довгостроковій перспективі вони матимуть суттєвий вплив на роботу трансмісійного механізму монетарної політики, розвиток фінансової системи та економіки України, йдеться у повідомленні Нацбанку.

Особливості проведення монетарної політики у 2022 році та середньостроковій перспективі

У 2022 році та середньостроковій перспективі Нацбанк і надалі використовуватиме монетарний режим інфляційного таргетування, що ґрунтується на плаваючому обмінному курсі, з урахуванням пріоритетності законодавчо визначених цілей НБУ. Ціллю грошово-кредитної (монетарної) політики залишається підтримання інфляції в середньостроковій перспективі на рівні 5% із допустимим діапазоном відхилень ± 1 в. п. Рішення з грошово-кредитної (монетарної) політики залишатимуться передбачуваними, послідовними та спрямовуватимуться на приведення інфляції до цілі на горизонті політики.

Нацбанк й надалі використовуватиме гнучкість режиму інфляційного таргетування для підтримання належного балансу між забезпеченням цінової стабільності, сприянням економічному зростанню і фінансовій стабільності.

Для досягнення цілей щодо інфляції Наці банк як основний монетарний інструмент використовуватиме облікову ставку, яка відображає стан монетарної політики.

Забезпечення стійкості фінансової системи

Діяльність Нацбанку щодо підтримання фінансової стабільності спрямовуватиметься на підвищення стійкості фінансової системи до системних ризиків, що дасть змогу надавати дієву підтримку процесам економічного зростання шляхом забезпечення ефективного перерозподілу фінансових ресурсів. Це здійснюватиметься завдяки стабілізації інфляційних очікувань, зваженій оцінці економічними агентами валютних ризиків, підвищенню довіри до гривні разом із поступовою дедоларизацією економічних відносин, зростанню довіри до банків та інших фінансових установ.

Забезпечення стійкого економічного зростання

Основним внеском у стійке економічне зростання з боку Нацбанку й надалі залишатиметься підтримка середовища з низькою та стабільною інфляцією в умовах плаваючого обмінного курсу. Це дасть змогу уникнути накопичення макроекономічних дисбалансів, підвищить запас міцності до зовнішніх потрясінь, а відповідно – сприятиме стійкому економічному зростанню.

Передбачувані, послідовні та зрозумілі для економічних агентів рішення з грошово-кредитної (монетарної) політики залишатимуться фундаментальною передумовою для поглиблення фінансової системи, формування в економіці достатнього обсягу довгострокових фінансових ресурсів прийнятної вартості.

Ураховуючи те, що грошово-кредитна (монетарна) політика Національного банку лише створює необхідні умови для розвитку економіки України, але сама не може бути достатньою передумовою для сталого підвищення економічного потенціалу, критично важливим є подальше проведення структурних реформ і збереження зваженої фіскальної політики

Політика Нацбанку щодо віртуальних активів

Нацбанк визнає, що технологічні інновації, пов’язані з віртуальними активами, можуть відкрити багато перспективних можливостей, а саме: поліпшення доступу до фінансових послуг, посилення конкуренції на ринку платіжних послуг, сприяння залученню інвестицій тощо. Тому Нацбанк підтримує необхідність створення цивілізованих умов для розвитку ринку віртуальних активів в Україні.

Урахування кліматичних змін та політика сталого фінансування

Попри те, що питання змін клімату та зменшення шкідливих викидів в атмосферу є глобальним викликом та потребують координації зусиль на міжнародному рівні, Нацбанк не залишатиметься осторонь цих процесів в Україні, оскільки в довгостроковій перспективі вони матимуть суттєвий вплив на фінансову систему та економіку. Вплив чинників, пов’язаних зі зміною клімату, на фінансову систему та економічне зростання в Україні може оцінюватись як несуттєвий лише в короткостроковій перспективі. Перспективний характер дій Нацбанку в цьому напрямі зумовлений інерційністю процесів зміни клімату. Це призводить до того, що в момент, коли негативні наслідки, пов’язані зі змінами клімату, стануть очевидними широкому загалу економічних агентів, у регуляторних органів може забракнути часу на вироблення та впровадження адекватної цим викликам політики.

Комунікаційна політика Національного банку

Для заякорення інфляційних очікувань і досягнення пріоритетної цілі Нацбанк і надалі проводитиме послідовну, прозору та підзвітну грошово-кредитну (монетарну) політику. Комунікації Національного банку у сфері монетарної політики спрямовуватимуться на підвищення розуміння і довіри до неї та формування передбачуваного економічного середовища для всіх учасників економічних відносин.

Нацбанк максимально оперативно і повно розкриватиме інформацію про цілі, принципи, заходи та результати монетарної політики, оцінки економічного стану і перспектив його розвитку.

В підсумку варто зазначити, окремим напрямом роботи Нацбанку, спрямованим на забезпечення стійкості фінансового сектору та сприяння сталому розвитку економіки України, є розвиток сталого фінансування, що слід розглядати як належне врахування не лише екологічних, але соціальних та управлінських міркувань під час прийняття інвестиційних рішень у фінансовому секторі.

Це має сприяти збільшенню довгострокових інвестицій у стійку економічну діяльність та проєкти. Розвиток інструментів сталого фінансування також допоможе удосконалити роботу трансмісійного механізму монетарної політики, зазначають в Нацбанку.

Автор: Діденко Сергій

загрузка...

UA.NEWS

«UA.NEWS» - усі події в Україні та світі за останній час, найголовніше, огляди, аналітика та прогнози, читати українською

https://ua.news/ua/

Новини по темі

Шмигаль розповів, що отримає Україна від цифрового безвізу з ЄС.

Коли Україна повністю інтегрується в цифровий ринок ЄС і буде використовувати його переваги, економіка отримає плюс 2,5-3,5 мільярда доларів від торгівлі товарами і півмільярда – послугами. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав ...

UA.NEWS

Кремль відреагував на заклик США збільшити транзит газу через Україну.

У Путіна заявили, що РФ виконує всі контракти на постачання газу в Європу, а заклик США збільшити транзит через Україну є «пропагандою зі знаком мінус». Як повідомляє ТАСС, про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. «Чи можна взят...

UA.NEWS

Лоукостер Bees Airline готується запустити рейс між містами України.

Український лоукостер Bees Airline анонсував свій перший рейс між містами. З 14 жовтня відкривається регулярне авіасполучення між Києвом та Одесою. Про це йдеться в заяві авіакомпанії в Facebook. Також авіаперевізник розкрив деякі питання за маршр...

UA.NEWS

В Україні змінилася вартість бензину та дизпалива: нові ціни.

За тиждень (17-24 вересня) середня ціна бензину А-92 по країні знизилася на 18 коп./л і склала 29,14 грн/л, бензин А-95 подешевшав на 44 коп./л – до 30,01 грн/л. Дизельне паливо подорожчало на 3 коп./л – до 28,49 грн/л. Про це свідчать...

UA.NEWS

Уряд планує вдосконалити програму «Доступні кредити 5-7-9%».

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання опрацювати механізми вдосконалення програми «Доступні кредити 5-7-9%». Про це повідомляє прес-служба уряду. Прем’єр-міністр наголосив на важливості посилення інвестиційної складової програми «...

UA.NEWS

Директор БЕБ розповів, з чого почне роботу відомство.

Директор Бюро економічної безпеки (БЕБ) Вадим Мельник розповів, з чого почне роботу ввірене йому відомство. До перевірок бізнесу перейдуть не відразу. Про це Вадим Мельник розповів в ефірі телеканалу «Україна 24». «Не з бізнесу починаємо розслідув...

UA.NEWS

Шефір і собаки, а також невдалі замахи на українських політиків - Андрій Римарук – гість Легко-шоу.

Шефір і собаки, а також невдалі замахи на українських політиків - Андрій Римарук – гість Легко-шоу.

Друзі та подруги, вітаємо вас на дев’ятому випуску “Легко-шоу”! Хотіли показати вам коней і собак, а доведеться – Шефіра, Зеленського, Квартал і Разумкова. Ну і ще трошки пожартуємо про сюрреалістичне сьогодення. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан ...

Європа на газовій голці Кремля: невивчені помилки - Час за Гринвічем.

Європа на газовій голці Кремля: невивчені помилки - Час за Гринвічем.

Блакитне паливо чи дієва зброя? Коли до європейців дійде, що смажений (на російському газу) півень уже готовий їх клюнути, а ціни на газ — злетіти поза хмари? Про Північні і Південні потоки, про шантаж та маніпуляції Газпрому, про історію, яку так...

Газовый шантаж и в космос с грязной жопой 250921

Газовый шантаж и в космос с грязной жопой 250921

Секс, оргії, порнозірки і велика політика: Клінтон, Трамп, Берлусконі та інші - Час за Гринвічем.

Секс, оргії, порнозірки і велика політика: Клінтон, Трамп, Берлусконі та інші - Час за Гринвічем.

Хто з політиків опинився в центрі гучних скандалів через інтим на робочому місці чи зв’язок із секспрацівницями? Хто втратив свою посаду через суспільний розголос, а хто не дуже й постраждав через власну велелюбність. Про високі посади та приземле...

Скільки коштує квиток на орбіту? Розмова з ДОРЖЕМ БАТУ - Час за Гринвічем.

Скільки коштує квиток на орбіту? Розмова з ДОРЖЕМ БАТУ - Час за Гринвічем.

Коли полетіти на орбіту стане так само звично, як придбати квиток на літак-лоукостер? З якими труднощами стикаються перші космічні туристи? І які реальні перспективи опанування ближнього та дальнього космосу у недалекому майбутньому? В ексклюзивно...

«Чорні фармацевти»  доставляють псевдоліки з Росії, Кордон.

«Чорні фармацевти» доставляють псевдоліки з Росії, Кордон.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, фальсифіковані лікарські засоби становлять майже 10% відсотків світового ринку. В Україні цей показник ще вищий – від 15% до 25%. Внаслідок прийому таких медпрепаратів щороку вмирає понад 200 тис...